Την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε ομιλία από την ψυχολόγο του οργανισμού <<Το χαμόγελο του παιδιού>>, κα. Ελισάβετ Γεωργίου, με σκοπό την ενημέρωση, κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση των παιδιών, αναφορικά με τα ζητήματα που προκύπτουν σχετικά με το Διαδίκτυο, καθώς και την εκπαίδευση τους για τις στρατηγικές αντιμετώπισης τους.

Τα παιδιά έμαθαν πως να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο με ασφάλεια μέσω μιας ιστορίας της ομιλήτριας.Οι απορίες και τα ερωτήματα των παιδιών ήταν πολλά και λύθηκαν μέσω της συζήτησης που ακολούθησε.


Ευχαριστούμε πολύ την κα.Ελισάβετ Γεωργίου και την συντονίστρια του οργανισμού κα.Βασιλική Βασιλείου.